Alliander

Over de opdrachtgever

Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Meer weten over Alliander? Bekijk ook eens hun website.

Onze bijdrage

Onze consultant heeft als Team Lead laadinfrastructuur en -beleid bij Alliander de verantwoordelijkheid gedragen voor het optimaal faciliteren van de laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Tijdens deze periode heeft hij verschillende werkzaamheden verricht: het bijplaatsen van het juiste aantal laadpunten per locatie, het onderzoeken en toepassen van beleidsmaatregelen die invloed hebben op het laadgedrag en het onderzoeken en het toepassen van nieuwe slimme laadmethodes. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het contact en de samenwerking met laadpaal leverancier Allego.

Tijdens deze opdracht heeft onze consultant nog diverse andere werkzaamheden gedaan: hij heeft onderzoek gedaan naar de laadbehoefte, naar innovatieve laadoplossingen gezocht, het schrijven van beleidsstukken, communicatie en advies uitgebracht wat betreft omvang en soort laadinfrastructuur. Tot slot had hij het leveranciersmanagement onder zijn hoede genomen. Het resultaat van dit alles was een adviesrapport en een plan van aanpak over het efficiënt gebruik van laadinfrastructuur en het stimuleren van goed laadgedrag.

Alliander