Nationale Politie

Over de opdrachtgever

De Politie is een politiedienst, belast met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie.

Meer weten over de Nationale Politie? Bekijk ook eens hun website.

Onze bijdrage

Rotterdam     

Hier heeft een consultant de functie beleidsadviseur Services ingevuld en het uitvoeringsbeleid ontwikkeld voor de sector Services. Zo is gezorgd voor de basis van procesverbetering binnen de dienst FM. Dit heeft de consultant gedaan door de ontwikkeling van een ketenprocesplaat om integrale samenwerking vanuit en binnen de Dienst FM tot stand te brengen. Er is een communicatieplan t.a.v. het ketenprocesplaats opgeleverd. Daarnaast heeft de consultant het jaarlijks bedrijfsplan voor Services opgesteld.

Ook heeft een medewerker van Ifmec de functie van Secretaris van de Stuurgroep Services voor de Landelijke Europese Aanbestedingen en de secretaris van de Vakgroep Services kunnen invullen, voor de doorontwikkeling van de sector.

Naast bovengenoemde activiteiten hebben we tevens een medewerker analyse en rapportage bij de Nationale Politie geplaatst. Zij leverde beleidsondersteuning voor alle FM sectoren binnen de politie: Huisvesting, Geweldsmiddelen-en uitrusting, Voer- en vaartuigen en Services. Zij was verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement en het procesbeheer. Daarnaast hielp zij bij de conceptontwikkeling en verzorgde diverse secretaristaken.      

Den Haag

Een medewerker van Ifmec heeft hier de functie van Project Coördinator vervuld. Zij nam de coördinatie en ondersteuning van het Facilitair Management Team onder haar hoede. Ook heeft zij het facilitair jaarplan en opleidingsplan ontworpen en gecoördineerd.

Politie (1)