Gemeente Moerdijk

Over de opdrachtgever

Gemeente Moerdijk is een gemeente in de provincie Noord-Brabant.

Meer weten over Gemeente Moerdijk? Bekijk ook eens hun website.

Onze bijdrage

De Gemeente Moerdijk stond aan de vooravond van een grote verbouwing die volledig in dienst stond van een nieuw werkplekconcept en een veranderde visie op (hybride) werken. Dit alles vroeg om verdere professionalisering van de Facilitaire dienstverlening. Onze young professional kon hier als Facilitair Coördinator bezig met het opzetten en coördineren van een Intern Service Punt. Fysiek herkenbaar, met duidelijke sturing op processen en vooral: een loket waar collega's terecht zouden kunnen voor reguliere dienstverlening, maar ook met vragen en opmerkingen. Onze Facilitaire Coördinator hield zich bezig met de FMIS Topdesk en zorgde dat het proces optimaal verliep.

De professional hield zich primair bezig met het opzetten, meedraaien en op basis daarvan verder door ontwikkelen van het Interne Service Punt. De behoeften, wensen en processen werden in kaart gebracht met behulp van actuele theoretische kaders en ontwikkelingen in het vakgebied. Om zo tot een optimale en moderne inrichting van het Service punt te komen. Ook was onze Facilitaire professional betrokken bij diverse aanbestedingen van kleine en grotere Facilitaire projecten rondom de verbouwing en het nieuwe werken.

Gemeente Moerdijk