Lunet Zorg

Over de opdrachtgever

Lunet Zorg ondersteunt kinderen en (jong) volwassenen met een zorgvraag, zoals een verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand. Lunetzorg wil samen werken aan een zo zelfstandig mogelijke en volwaardige plek in de maatschappij.

Meer weten over Lunet Zorg? Bekijk ook eens hun website.

Onze bijdrage

Ifmec heeft Lunet Zorg kunnen helpen door de inzet van een Projectmanager Facilitair. Deze consultant was ook verantwoordelijk voor de vastgoedrenovatie van het Laboratorium.

Onze Projectmanager heeft de implementatie verzorgd van het zogenaamde AGW concept, oftewel Activiteit Gerelateerd Werken. Dit houdt in dat de taken die werknemers uitvoeren doorslaggevend zijn voor het bepalen van de werkplek. Onze consultant heeft ervoor gezorgd dat medewerkers mobieler worden en ook daadwerkelijk gebruik zijn gaan maken van de verschillende ruimtes.

Daarnaast was de Projectmanager verantwoordelijk voor de uitbesteding van het wasgoed en de herstructurering van het wagenpark.

Lunet Zorg