Skal Biocontrole

Over de opdrachtgever

Skal Biocontrole is een onafhankelijke organisatie die het toezicht op de biologische productie in Nederland doet. Skal ziet er op toe dat de biologische productie in Nederland aan de biologische wetten en regelgeving voldoet. Hiervoor geeft Skal een biologisch keurmerk af.

Meer weten over Skal? Bekijk ook eens hun website.

Onze bijdrage

Aanbestedingswet

Skal moet sinds kort als ZBO voldoen aan de Aanbestedingswet. Om aan deze wet te kunnen voldoen is een consultant van Ifmec aangesteld om onderzoek te doen naar de huidige inkooporganisatie in de vorm van een inkoopanalyse. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar de gewenste situatie (het fungeren als aanbestedende dienst) en welke maatregelen er nodig zijn om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Hiervoor is een veranderplan opgesteld. Uiteindelijk heeft Skal Biocontrole onze consultant ook de kans gegeven om deze transitie in gang te zetten.

Transitie

Hiervoor is er inkoopbeleid opgesteld, zijn procedures herschreven en is contractbeheer en management opgezet. Aanvullend is er een Inkoopcoördinator geworven en zijn de eerste aanbestedingen en contractonderhandelingen uitgevoerd.

Verduurzaming wagenpark

Als tweede opdracht is er een visie geschreven op de verduurzaming van het wagenpark. Hierbij is onderzoek gedaan naar de actieradius behoefte van de inspecteurs en het actieradiusaanbod in de markt. Er is een beleidsstuk opgesteld voor het bestuur en de transitie is in gang gezet. Hierbij is er ook een Europese aanbesteding gedaan.

Resultaat

Het resultaat van de inzet van de consultant mag er zijn. Een inkoopanalyse (o.a. spendanalyse) en veranderplan. Een inkooporganisatie die voldoet aan de Aanbestedingswet. Optimaal functionerend contractbeheer. Een handboek, formats en sjablonen voor aanbestedingen en tot slot een adviesstuk over de verduurzaming van het wagenpark.

Skal