Stichting WIJ-Groningen

Over de opdrachtgever

Stichting WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Zij stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en versterken de sociale samenhang in de wijken. Ook verzorgen zij de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

Meer weten over Stichting WIJ Groningen? Bekijk ook eens hun website.

Onze bijdrage 

Een consultant heeft een advies opgesteld voor de optimalisatie van ICT-middelen. Ook zijn er binnen WIJ Groningen diverse processen geanalyseerd. De kosten zijn hierbij inzichtelijk gemaakt en er is een advies uitgebracht op basis van deze kostenrapportage. Dit resulteerde uiteindelijk in een fors aantal besparingen.

 

WIJ Groningen